Lühitutvustus
Aastal 2017 on Prosawood OÜ valmistanud prototüübi virtuaalse proovikabiini loomiseks, millega saab veebikaamera abiga proovida prille.
Eesmärk ja tulemus
Projekti EU51347 „Virtuaalse prillide proovikabiini prototüübi loomine“ elluviimist toetas EAS läbi Regionaalarengu Fondi. Projekti eesmärk oli luua veebipõhine prillide proovikabiini prototüüp . Projekti tulemusena töötati välja arendatav prototüüp. Projekti toetuse summa 4889.90 eurot.